O spoločnosti 

Obchodná spoločnosť JB SANITARY stavia na viac ako 10-ročnej praxi v oblasti výroby, montáže a kontroly vodovodných batérií.

     Sortiment je tvorený základnou sériou SLIM, ktorá svojim klasickým dizajnom, jednoduchosťou a spoľahlivosťou uspokojí požiadavky širokej vrstvy spotrebiteľov na základné vybavenie kúpeľní a kuchýň. Na základnú radu nadväzujú novým nevšedným dizajnom rady HEDA a WAT ​​so španielskymi kartušami SEDAL.

     Všetky batérie a súčiastky sú obrábané na CNC strojoch zaručujúce vysokú presnosť jednotlivých dielov a ich zameniteľnosť. Čistenie vnútrajška batérie vysokým tlakom vody po obrábaní zabezpečuje dokonalú čistotu telies batérií. Batérie sú testované na moderných testovacích strojoch riadených NC programom na zaručenie kvality požadovanej zákazníkom. Následnou kontrolou na testovacej stolici vo firme JB SANITARY s.r.o. sa snažíme ďalej znížiť všetky riziká spojené s týmito produktmi.

Chevron Up