NÁVOD K MONTÁŽI

 • Vždy před montáží vodovodních baterií je nutné propláchnout vodovodní potrubí pro odstranění případných nečistot
 • Nástěnné baterie mají rozteč 100 mm nebo 150 mm.
 • Přívod teplé vody je na levé straně vodovodní baterie. Přívod studené vody na pravé straně vodovodní baterie.
 • Pro montáž nástěnných vodovodních baterií vždy použijte nové etážky, které jsou součástí balení. Etážky musí být po namontování rovnoběžné. V opačném případě dojde k prasknutí převlečné matice. Mezi vodovodní baterii a etážku vložte těsnění s nerezovým sítkem, které je součástí balení.
 • U vanových baterií je použit automatický přepínač s aretací. Princip přepínače je následující. Automatický přepínač: při menším průtoku vody přes výtok baterie do vany opatrně přepínač vytáhněte. Tím dojde k přepnutí proudu vody do sprchy. Při zastavení vody dojde k automatickému přepnutí přepínače do výchozí polohy. Při opětovném spuštění poteče voda přes výtok baterie do vany. Aretace přepínače: potočením VŽDY ve smyslu hodinových ručiček vytaženého přepínače dojde k aretaci. V takovém případě po zastavení a opětovnému otevření přívodu poteče voda opět přes sprchu. Po uzavření přívodu vody (pákou) lze přepínač vrátit do původní polohy. Polohování přepínače provádějte VŽDY při uzavření přívodu vody,
  předejdete tak případnému poškození.
 • Stojánkovou baterii připojte k vodovodnímu řádu pomocí hadiček s nerezovým opletem na rohové ventily s ochranným sítkem (rohový ventil není součásti balení). Přívodní hadičky (jsou součásti balení) do vodovodní baterie dotáhněte pouze rukou. Hadičky nesmí být zlomené, překroucené, ani natažené!
 • Na závěr montáže vodovodní baterie odšroubujte regulátor průtoku vody (tzv. perlátor). Otevřete přívod teplé a studené vody a propláchněte vodovodní baterii proudem vody. Tímto propláchnutím odstraníte z vnitřku vodovodní baterie možné zbytky výrobních nečistot. Opět našroubujte regulátor průtoku.
 • Pro jistotu překontrolujte utěsnění veškerých připojovacích spojů včetně místa dosednutí vodovodní baterie na dřez, nebo umyvadlo.

   Technické údaje:
   Tlak vody max.: .......................................1,0 MPa
   Tlak vody doporučený:............................. 0,1–0,6 MPa
   Maximální pracovní teplota teplé vody:..... 90 °C
   Doporučená teplota teplé vody:................ 60 °C

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • 5 let na těsnost kartuše
 • 2 roky na povrchovou úpravu
 • Prodejce musí výrobek předvést a prokázat jeho vizuální kvalitu, úplnost balení a nepoškozenost povrchu. Případné dodatečné reklamace na úplnost balení, či mechanické poškození nebudou uznány.
 • Záruční list musí být potvrzen prodejnou, která vodovodní baterii prodala a musí obsahovat tyto údaje: Razítko prodejny, datum prodeje (D/M/R), podpis prodávajícího.
 • Záruka se vztahuje výhradně na vady vzniklé prokazatelnou vadou výrobce.
 • Záruční opravu může uživatel uplatnit pouze na základě řádně vyplněného a potvrzeného záručního listu včetně data prodeje.

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady a škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávné používání a údržbu, či vady způsobené neoprávněným zásahem do vodovodní baterie.
 • Na mechanické a chemické poškození povrchu.
 • Na ucpané hadice či regulátory průtoku vody (vodním kamenem, nečistoty).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 • Používat se smí jen ty čisticí prostředky, které jsou pro tuto oblast použití výslovně určeny.
 • Čisticí prostředky obsahující kyselinu chlorovodíkovou, či mravenčí, chlórové bělící látky, nebo kyselinu octovou nesmějí být použity, jelikož by mohly způsobit neopravitelné škody na povrchu baterie.
 • Čistidla s obsahem kyseliny fosforečné jsou použitelná jen v omezené míře.
 • Nepoužívejte taktéž abrazivní čistící přípravky, drsné houbičky. Rovněž hadříky z mikrovlákna se nesmějí používat.
 • Tvorbě usazenin vodního kamene je třeba předcházet pravidelným čištěním.
 • Při používání čistících přípravků ve spreji se v žádném případě nesmí roztok nanášet na výrobky, ale na hadřík, kterým se pak čištění provádí.
 • Po čištění musí následovat opláchnutí dostatečným množstvím čisté vody.
 • Čištění regulátoru průtoku vody provádějte každých 6 měsíců. Vyšroubujte a propláchněte silným proudem vody ze strany odtoku vody.
 • Veškeré opravy a údržbu je lépe svěřit odborníkovi
Chevron Up